De grote zaal van het Scheepvaartmuseum, met ongeveer 100 mensen van achteren gezien.
bijeenkomsten

Verslag voorjaarsbijeenkomst 2023

“Eindelijk weer in persoon!” dat was het motto van de voorjaarsbijeenkomst van Netwerk Adlib en Axiell Collections, die donderdag 20 april plaatsvond in het Scheepvaartmuseum, Amsterdam. Vanuit het hele land waren er bijna 100 collectiebeheerders, informatiespecialisten, applicatiebeheerders, registrators en andere museum-collega’s op deze “uitverkochte” bijeenkomst aanwezig.

Het bestuur wil naast alle aanwezigen, ook de afwezigen bedanken voor het tonen van hun verantwoordelijkheid om er samen een veilige bijeenkomst van te maken.

Na het welkom en de mededelingen van het bestuur werden de aanwezigen nogmaals hartelijk welkom geheten in het scheepvaartmuseum door Jeroen van der Vliet, Hoofd collecties

Bob Coret (Koninklijke Bibliotheek) gaf een bloemlezing van “Verbonden Erfgoed van Bibliotheken”. In dit nieuwe initiatief gaan tien bibliotheken hun digitale erfgoed verbinden volgens de principes van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dankzij een subsidie van Stichting Pica kunnen projecten als het Auteursportaal en AllMaps mogelijk gemaakt worden. 

Aangezien we elkaar al lang niet “on-site” hebben kunnen treffen, was er in dit programma ruim de tijd genomen om mensen te ontmoeten, te netwerken en bij te praten. 

Nationaal Maritiem Museum Amsterdam, panorama met het gebouw en links de replica van het VOC-schip de Amsterdam. driemaster

Na de koffiepauze was het tijd voor maatwerk! Erik Buelinckx van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KIK/IRPA te Brussel vertelde ons over hun migratie van Adlib XPlus naar Axiell Collections. De uitdagingen van deze migratie lagen in een grote hoeveelheid maatwerk in de huidige applicatie en de meertaligheid. Het doel van de migratie is om de meertaligheid te behouden en het maatwerk zo veel mogelijk te verminderen. Aangezien de migratie op dit moment nog niet is afgerond, werd het voorbereidende werk van de organisatie uitvoerig besproken. 

Marco Streefkerk van de Anne Frank Stichting (AFS) nam ons vervolgens mee in de wereld van het Full-text ontsluiten van Archieven en Boeken. Hij liet ons de veelvuldige (online) producten en diensten van de AFS zien. Ook doken wij in de wereld van Persitente Identenfiers en de koppeling met het termennetwerk. 

Na de extra lange lunch, waarbij er voldoende gelegenheid was om ook het Scheepvaartmuseum te bekijken, staken Bert Degenhart Drenth en Daan Kuijper van wal met een verscheidenheid aan tools voor en naast Axiell collections.

We zagen:

  • presenterende personen met dia op de achtergrond op een podiumeen tooltje waarmee je kunt vaststellen hoe vaak records in je thesaurus of je personen & instellingen voorkomen. Dat is handig als je wilt schonen of verrijken. Dit onderwerp is al vaker aan de orde geweest, ook in ons blog
  • DDLoan, een uitleenmodule voor Collections
  • Adlib/Collections Powershell, veel voorkomende beheerfuncties die je kunt uitvoeren vanaf een command prompt. 
  • Een gebruikersinterface op de Collections API, ontwikkeld voor Joods Cultureel Kwartier. Het probleem was dat medewerkers die op zoek waren naar informatie over objecten in de collectie, niet zo goed de weg konden vinden in Adlib of Collections, en dus maar de website gingen raadplegen, waar weer niet alle informatie stond die ze nodig hadden.
    Deze web-applicatie lost dat probleem op. Vermeldenswaard is dat het werken met tabbladen zoals in Adlib terug is. De applicatie is zelf te configureren. 

presenterende man naast podium in presentatieruimte van het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Op de achtergrond het VOC-schip van het scheepvaartmuseum

 

Traditioneel werden de presentaties afgesloten met het laatste nieuws van Axiell, door Rob Jacobs. Hierin kwamen de verschillende pakketten aan bod, en een oproep om contact op te nemen i.v.m. het eindigen van de support voor Adlib per 1 januari 2024. Naast het laatste nieuws sponsorde Axiell ook de borrel, een mooie afsluiting van de voorjaarsbijeenkomst! 

 

 

 

NB: alle presentaties vind je terug door middel van een klikbare link in de naam van de presentator